Hakkında

Amacımız Nedir?

Türkiye'de parçalı durumda bulunan ve açık erişime uygun bilimsel akademik içeriklerin, tek merkezden ve yaygın olarak ulaşılabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu, içeriklere hem ülke içinden hem de uluslararası alanlardan daha kolay ve güvenilir olarak ulaşılabilmesini sağlayacaktır.
Türkiye'de çalışan akademisyen ve araştırmacıların, ayrı ayrı kurumların arşivlerine ulaşmaları hem her zaman mümkün değil hem de külfetli bir iştir. Bilgiye daha kolay ve istikrarlı ulaşılabilmesini temin amacıyla bu uygulamayı geliştirmeye karar verdik.

Açık Erişim Nedir?

Açık erişim, araştırma çıktılarının, yayıncı telif hakkı anlaşmaları tarafından dayatılan kısıtlamalar olmadan, yaygın, online ve ücretsiz olarak hemen kullanıma sunulabilmesidir. Açık erişim, akademisyenler tarafından üretilen ve ücretsiz yayın için verdiği çıktıları, ayrıca hakemli dergi makaleleri, bildiriler ve diğer yayınları içerir.

Neden Açık Erişim?

Açık erişim avantajlarından bazıları şunlardır:

Erişimin büyük oranda gelişimi

Bilgiye erişim, yüksek öğrenim ve araştırma için hatta daha genel olarak toplumun ve ülkenin sürekli ilerlemesi için esastır. Bilgiye ulaşımın gelişmesi, bilgi aktarımı (öğretim), bilgi üretimi (araştırma) ve bilgiyi değerlendirme (sivil toplum) işlerinin temelidir.

Görünürlüğün artması ve yüksek atıf oranları

Açık erişim makaleler, internette serbest olarak ulaşılamayan makalelere göre çok daha yaygın olarak okunabilmektedir. İnternet çapında erişilebilirlik kullanımı artırır, atıf oranlarını yükseltir ve deneysel çalışmaların önünü açar. Alana bağlı olarak, açık erişim materyalleri hem daha çabuk ulaşılabilir hem de üç kata kadar daha fazla alıntı yapılmasını sağlar.

Bilgiye serbest erişim

Açık erişim içeriği dünya çapında ulaşılabilr durumdadır. Böylece yoksul ülkelerde yaşayan insanlar, diğer yollarla erişemeyecekleri akademik ve bilimsel verilere rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Ulakbim ve Açık Erişim

CABİM

Tüm dünyada hızla artan yayın sayısı ve abonelik bedellerine ödenen yüksek fiyatlar açık erişimi ve açık bilimi her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tarafından bu konuda yeni projeler başlatılmıştır.

Ülkemizde de her yıl yapılan Ulusal Açık Erişim çalıştaylarının yanı sıra Dünya’da yaşanan hızlı değişimi takip etmek ve bu konuda ulusal politikalar oluşturmak amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Açık Bilim Danışma Komitesi oluşturulmuştur. ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu Türkiye’de açık erişimi yaygınlaştırmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Ayrıca YÖK, Yeşil Yol Açık Erişim politikası çerçevesinde Ulusal Akademik Arşiv Projesini başlatmıştır.

  • ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi
  • ULAKBİM Açık Erişim Anket Raporu
  • Ulusal Açık Erişim Çalıştayları
  • SCOAP3
  • Sunumlar
CABİM

Ulusal Açık Bilim Komitesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) bağlı bir enstitü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, Açık Bilim/Açık Erişim çalışmalarının, ulusal düzeyde yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amaçlanmıştır. Avrupa Birliği müktesebatı ve çerçeve programlar kapsamında takibinin yapılması, hukuksal boyutunun belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek “TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi” oluşturulmuştur.

Açık Erişim Çalıştay Videoları

Açık Erişim 2015 Çalıştayı ve diğer yapılan çalışmaların videolarını ULAKBİM TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Açık Erişim Anket Raporu

Açık Erişim 2015 Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Sonuç Raporunu görebilirsiniz